Made in Finland Shopin vastuullisuus


Made in Finland Shopin toiminta by Salla N., 20.5.2021

Mitä on Made in Finland Shopin vastuullisuus ja yritysvastuu?

Vastuullisuus on käsite, joka tarkoittaa jokaiselle ihmiselle ja yritykselle eri asioita. Yleisesti liiketoiminnassa puhutaan yritysvastuusta ja vastuullisuus jaetaan kolmeen osaan, jotka ovat taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen. Toimiessaan vastuullisesti yritys huomioi omien toimiensa suorat sekä epäsuorat vaikutukset yhteiskuntaan. Vastuulliset yritykset harjoittavat liiketoimintaansa kestävällä tavalla sekä huomioivat sidosryhmiensä edut ja tämän lisäksi pyrkivät tekemään myös kannattavaa liiketoimintaa.

Jokainen yritys voi itse pohtia, mitkä ovat ne asiat, jotka tekevät yrityksestä vastuullisen. Mekin olemme tätä pohtineet yrityksenä ja olemme keränneet listan asioista, jotka tekevät meistä yrityksenä vastuullisen. Haluammekin tuoda nämä asiat läpinäkyvästi jokaisen nähtäville. Näin asiakkaat ja kaikki muutkin voivat itse pohtia olemmeko me sellainen yritys, joka kantaa kortensa kekoon vastuullisuudellaan. Mekin olemme jakaneet vastuullisuuden ekologisiin, taloudellisiin sekä sosiaalisiin asioihin ja käymme alla tarkemmin läpi näitä kaikkia osa-alueita. 

Made in Finland Shopin Ekologinen vastuullisuus

Asiat, joissa olemme ekologisesti vastuullisia ja joilla vaikutamme valmistajiimme, yhteistyökumppaneihimme sekä yhteiskuntaamme positiivisesti

Lähituotanto – Ei uhanalaisia puulajeja – Sertifikaatit – Ekologisemmat materiaalivaihtoehdot – Ei kannusteta liikakuluttamiseen – Ei alennuksia – Laadukkaat ja aikaa sekä käyttöä kestävät tuotteet – Digitaalisuus – Tilauksesta valmistaminen – Materiaalien alkuperän tietäminen – Hiilijalanjäljen kompensointi – Palautusten minimointi 

Meille on erittäin tärkeää, että me teemme oman osamme maapallon ja luonnon hyväksi ja pyrimmekin toiminnallamme vaikuttamaan näihin mieluummin positiivisesti kuin negatiivisesti. Jo yrityksen toisena vuonna me päätimme yhteistyöstä Istutapuita.fi kanssa, jossa jokaisesta huonekalutilauksesta istutimme heidän avullaan puun vanhalle suoalueelle ja näin kompensoimme tuotteen tuottamisesta ja kuljetuksesta syntyneen hiilijalanjäljen. Laskimme istuttamiemme puiden sitoman hiilijalanjäljen määrän ja saimme selville, että emme kompensoineet vain sinä vuonna tuotettuja huonekaluja vaan kompensoimme koko liiketoimintamme ja muidenkin tuotteiden valmistuksesta ja kuljetuksesta syntyneen hiilijalanjäljen noin viiden vuoden ajalta. Emme jätä kompensointia kuitenkaan vaan tähän vaan aiomme joka vuosi istuttaa tietyn määrän puita, jotta voimme jatkossakin kompensoida yrityksemme ja valikoimamme synnyttämää hiilijalanjälkeä.

Valikoimamme kaikki tuotteet valmistetaan Suomessa, joten tuotteet ovat lähituotantoa, joka ei tuota esimerkiksi ylimääräisiä päästöjä kuljetuksellaan. Valmistajamme pyrkivät kehittämään tuotteita, jotka ovat arkea ja elämänlaatua parantavia ja jotka kestävät niin käyttöä kuin aikaakin. Tuotteiden valmistuksessa käytetään laadukkaita materiaaleja, jotka eivät ole esimerkiksi uhanalaisia ja joilla on myös sertifikaatteja kuten esimerkiksi puumateriaalissa oleva PEFC-sertifikaatti. Valikoimassamme on myös tuotteita, joiden materiaali on ekologisempi kuin perinteisemmin näissä tuotteissa käytetyt materiaalit. Näin pyrimme valmistajiemme kanssa tuomaan asiakkaillemme tuotteista parempia vaihtoehtoja sekä valinnan varaa. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme laajasti informaatiota myös tuotteidemme tarkasta valmistuspaikkakunnasta sekä maista, joista materiaalit tulevat.

Valikoimamme tuotteet valmistetaan suurimmaksi osaksi tilauksesta, jolla pyrimme valmistajien kanssa siihen, että luonnonvaroja ei tuhlata, kun tuotteita ei valmisteta turhaan pyörimään varastoihin. Näin pystymme valmistajien kanssa myös tarjoamaan asiakkaillemme laajemman valikoiman laadukkaita tuotteita. Pyrimme yrityksenä myös minimoimaan palautusten määrän informoimalla tuotteista kaiken tarpeellisen ja tätä enemmänkin sekä näin vähentämään esimerkiksi kuljetuksia sekä niistä syntyviä päästöjä. Näihin päästöihin ja tavaran liikatuottamiseen koitamme yrityksenä myös omalta osaltamme puuttua suosimalla esimerkiksi digitaalisuutta sekä kierrättämällä toimistollamme syntyvät roskat ja jätteet.

Kuten jo meitä pitkään seuranneet ovat varmasti jo huomanneet, me emme anna verkkokaupassamme alennuksia. Tälle on useampi syy, joita on esimerkiksi liikakuluttamiseen vaikuttaminen sekä se, että haluamme, että valmistajat saavat tuotteistaan oikean korvauksen, joilla he maksavat yritystensä kuluja sekä työllistävät ihmisiä. Meille on erittäin tärkeää, että asiakkaat saavat tilata laadukkaan ja kestävän tuotteen, milloin sitä oikeasti tarvitsevat ja haluavat eivätkä alennuskampanjat ohjaile tätä. Pyrimme myös siihen, että kuluttajat pohtivat hankintojaan eivätkä alennuskampanjat luo ostopainetta tai ostohysteriaa. Poikkeuksena alennuksille on varaston tyhjennys, jossa pyrimme saamaan varastoamme tyhjemmäksi ja näin minimoimaan tuotteet, jotka vain odottavat uutta kotiaan. Näin ei myös vältätetään ylimääräisten tuotteiden tuottaminen, kun varastossa ei ole odottavia tuotteita ja valmistaja valmistaa tuotteet vain tilauksesta.

Made in Finland Shopin Taloudellinen vastuullisuus

Asiat, joissa olemme taloudellisesti vastuullisia ja joilla vaikutamme valmistajiimme, yhteistyökumppaneihimme sekä yhteiskuntaamme positiivisesti

Verojen maksaminen Suomeen – Työehtosopimukset – Alihankinta kotimaisilta toimijoilta – Työllistäminen – Toimiston koko – Korruptoimattomuus – Lahjomattomuus – Taloudellisen hyvinvoinnin lisääminen – Kulujen tarkka pohtiminen 

Olemme täysin suomalainen yritys ja maksamme kaikki veromme Suomeen. Maksamme liiketoiminnastamme veroja niin arvonlisäveron, palkkojen verojen kuin yhteisöveronkin muodossa. Meille on tärkeää, että maksamillamme veroilla voidaan parantaa hyvinvointiyhteiskuntaamme. Teemme yhteistyötä niin valmistajiemme kuin alihankkijoidenkin kanssa, jotka omalta osaltaan työllistävät ihmisiä Suomessa ja maksavat veroja omasta liiketoiminnastaan. Meillä on verkkokaupassamme tällä hetkellä yli 60 valmistajaa ja tämän lisäksi teemme yhteistyö monien muidenkin suomalaisten yritysten kanssa. Tällaisia yrityksiä on muun muassa verkkokauppa-alustamme tarjoaja, joka on henkilöstöltään, tekniikaltaan ja koko liiketoiminnaltaan suomalainen, Posti ja Matkahuolto, jotka tarjoavat meille logistiikkapalveluita sekä varastomme, joka on ulkoistettu suomalaiselle yritykselle, joka toimii Vantaalla ja takaa asiakkaillemme nopeat toimitukset.

Se, että me toimimme yrityksenä Suomessa, samoin kuin valmistajamme ja yhteistyökumppanimmekin, on työntekijöiden oikeudet ja palkat säädelty, joten työntekijöiden sortamista tai niin sanottua hyväksikäyttöä ei juurikaan tapahdu. Myöskään korruptointi ja lahjonta ei ole Suomessa suuressa kuvassa ongelma. Yrityksenä me emme hyväksy tällaista toimintaa ja näin pyrimme omalta osaltamme poistamaan näitä niihin osallistumattomuudellamme. Toimiston koko on mainittu tässä sen vuoksi, että taloudellisesti vastuullinen yritys pyrkii olemaan myös kannattava, tähän pyrimme liiketoiminnassamme muun muassa tarkkaan harkitsemalla investointimme ja minimoimalla kulumme, johon kuuluu muun muassa toimistomme vuokra. Toimistomme on tällä hetkellä noin 20 neliöinen tila, joka sijaitsee toimistohotellissa. Näin saamme matalamman vuokran ja saamme työskennellä tiiviisti koko työporukalla, joka parantaa niin työyhteisöämme kuin yrityksemme kannattavuuttakin.

Made in Finland Shopin Sosiaalinen vastuullisuus

Asiat, joissa olemme sosiaalisesti vastuullisia ja joilla vaikutamme valmistajiimme, yhteistyökumppaneihimme sekä yhteiskuntaamme positiivisesti

Työntekijöistä huolehtiminen – Eläkkeen kertyminen – Työterveyshuolto – Tasa-arvo valmistajien ja Made in Finland Shopin välillä – Työhyvinvointi – Työyhteisö – Ihmisoikeudet – Positiivinen vaikutus ihmisten työllistymiseen Suomessa – Osaamisen jakaminen – Kunnioitus – Yritysten välinen yhteistyö hyvässä hengessä – Syrjimättömyys – Osaamisen ylläpito ja parantaminen – Kotimaisen käsityötaitojen ylläpitäminen – Työturvallisuus

Sosiaalinen vastuullisuus ja työntekijöistä huolehtiminen on lähellä myös henkilökohtaisia sydämiämme. Haluamme, että niin meidän, valmistajiemme kuin yhteistyökumppaniemmekin työntekijät voivat hyvin ja heidän työturvallisuuteensa, terveyteensä ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa kiinnitetään huomiota. Tähän me olemme kantamassa kortemme kekoon muun muassa maksamalla valmistajillemme aina oikean ja sovitun korvauksen tuotteista ja näin mahdollistamassa työntekijöille oikean palkan ja sen mukana eläkkeen kertymisen sekä tulot osaamisen ylläpitämiseen, kouluttamiseen ja työterveyshuoltoon. Haluamme myös korostaa työyhteisön merkitystä työntekijän työhyvinvoinnille ja työssä jaksamiselle. Koko yrityksemme syntymisen syy on suomalaisen käsityötaitojen säilymisen auttaminen ja suomalaisten tuotteiden myynnin parantaminen sekä niiden vieminen ulkomaille. Tällä kaikella työllä haluamme, että käsityötaidot eivät katoa Suomesta ja, että suomalaisilla yrityksillä on mahdollisuus työllistää yhä enemmän ihmisiä ja että me tuomme omalla tekemisellämme tuloja niin valmistajille, yhteistyökumppaneille kuin koko yhteiskunnallemme.

Meille on erittäin tärkeää, että kaikessa toiminnassamme toteutuu ihmisoikeudet, ihmisten kunnioitus, syrjimättömyys, tasa-arvo sekä yhteistyö. Mielestämme nämä kaikki asiat ovat tekemässä yhteiskunnastamme paremman paikan sekä parantamassa meitä kaikkia ihmisinä. Me teemme kaikkemme, jotta olemme omalla esimerkillämme takaamassa näiden asioiden toteutumisen. Olemme jo pitkään halunneet jakaa omaa osaamistamme ja auttaa omalta osaltamme muita. Tätä toteutamme muun muassa käymällä puhumassa kouluissa, webinaareissa ja seminaareissa. Tuotimme myös opinnäytetyön verkkokaupan kansainvälistymisstrategiaan liittyen, jossa halusimme tuoda esille tietämystämme verkkokaupasta sekä kansainvälistymisestä ja näin tarjota tietoa muillekin aiheesta kiinnostuneille. Autamme myös muita yrittäjiä keskustelemalla heidän kanssaan heitä askarruttavista asioita ja antamalla omaa tietämystämme heidän käyttöönsä. Me uskomme, että oman osaamisen ja tiedon jakaminen ei ole meiltä pois ja se, että autamme ihmisiä ja yrityksiä menestymään auttaa meitä kaikkia.

Tämä on tämän hetkinen tilanne. Kehitämme ja parannamme vastuullisuuttamme jatkuvasti. Meille vastuullisuus ei ole vain projekti tai mainoskampanja. Se on meille elämäntapa.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

Sustainable design – designing for a greener future

Sustainable design is not only a buzzword but a fundamental shift in how we approach innovation and creativity. By redefining design principles, we can create spaces, products, and structures that harmonize with the environment rather than depleting its resources. We will delve i...

Scandinavian furniture

Scandinavia is known for its clean lines and minimalist approach. It has captivated the hearts of design enthusiasts worldwide. Scandinavian design is characterized by its craftsmanship, understated elegance, and emphasis on functionality. In the early 20th century, it emerged as...

Suomessa valmistetut Muumi-tuotteet

Suomi on tunnettu monista asioista, esimerkiksi kylmistä talvista, saunakulttuurista ja kauniista luonnosta, mutta myös Muumi-tuotteista. Muumit on inspiroinut monia tuotteita, joita valmistetaan Suomessa. Muumeja on jo useiden vuosikymmenten ajan pidetty koko perheen suosikkina...